TEENUSED

 • Raamatupidamisteenused

    Raamatupidamise sisseseadmine   Raamatupidamise sise-eeskirjade
    koostamine
    Raamatupidamisarvestuse pidamine   (täielik/osaline)
    Eelmiste perioodide   raamatupidamisandmete taastamine
    Toetus aamatupidamisarvestuse pidamisel   Raamatupidamisalased konsultatsioonid   Raamatupidamisaruannete koostamine   Maksuaruannete koostamine
    Statistiliste aruannete koostamine   Individuaalse aruandluse väljatöötamine
    Ettevalmistus audiitorkontrolliks
    Toetus audiitorkontrolli käigus
    Siseaudit

 • Maksukonsultatsioonid

    Maksude planeerimine
    Ettevõtete maksukonsultatsioonid
    Füüsilise isiku maksukonsultatsioonid
    Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni   koostamine
    Maksuresidentide registreerimine Eestis
    Abi maksuvaidluste lahendamisel
    Kliendi esindamine Maksuametis
    Avalduste ja taotluste ettevalmistamine   Maksuametile esitamiseks

 • Juriidilised teenused

    Firmade asutamine Eestis
    Firmade ümberkujundamine
    Ettevõtete likvideerimine
    Valmisfirmade müük
    Äriregistris andmete muutmine
    Lepingute koostamine ja analüüsimine   Tööõiguse alased konsultatsioonid

TEENUSED

 • Raamatupidamisteenused

  Finantsraamatupidamine ja konsultatsioonid, finants-, maksu-, statistika ja sisearuandluse koostamine.

 • Maksukonsultatsioonid

  Maksude planeerimine, maksukonsultatsioonid, maksuresidentide registreerimine, maksutaotluste ettevalmistamine.

 • Juriidilised teenused

  Firmade asutamine, ümberkujundamine ja likvideerimine, Äriregistri andmete muutmine, lepingute koostamine ja analüüs.

KONTAKT

Aventi OÜ
Tel.: (+372) 5333 9049
E-mail:info@aventi.ee